เงื่อนไขการจองห้องพิเศษ

การจองเข้าพักในห้องพิเศษ จะต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้แล้วเท่านั้น และ การจองห้องพิเศษไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้เข้าห้องพิเศษตามที่ระบุมา โดยที่ศูนย์จองห้องพิเศษจะดำเนินการจัดหาห้องทันทีเมื่อมีห้องว่าง ตามคิวการจองของท่าน และ ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งการจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จอง


วิธีการจองห้องพิเศษ

วิธีที่1. สอบถามและจองห้องพิเศษ โทร.055511024,055511025 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ต่อ 1088

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ต่อ 1062 หรือแจ้งความประสงค์โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

วิธีที่2. กรณีผู้ป่วยนอก ที่มีนัดนอนโรงพยาบาล สามารถบันทึกการจองห้องพิเศษผ่านระบบ จองห้องพิเศษออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีที่3. กรณีผู้ป่วยใน ที่นอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ ศูนย์จองห้องพิเศษ

จองห้องพิเศษออนไลน์